BGN FASTIGHETSFÖRVALTNING


 

Företaget har verkat i Hudiksvallsregionen
sedan 1980 som byggnadsentreprenör,
och utfört allt i olika led från projektering till
färdig produkt inom byggsektorn.

Intern fastighetsförvaltning med uthyrning av
hyresrätter både inom företaget och privat.
Har för närvarande ombildat fastigheten
Tunbacka 6:3 till bostadsrättsförening
Håstasveden.

Vi utför detta inom byggsektorn:
Uppdrag som projektsamordnare och kvalitetsansvarig
Om-, till- och nybyggnationer.
Reparation och underhåll.
Arbetar med bostäder, skolor, kontor och produktionslokaler .
Markarbeten mm.

Och haft ett mångårigt
samarbete med Caspar Lindberg Arkitekt SAR
.
Vi har även nära samarbete med målare hos
JTR MÅLERI i Hudiksvall

byggstart.jpg (28722 bytes)

Byggstart på ett av våra byggen.

 
[Förstasidan] [Om oss] [Kontakt] [Email]

 

Berndt Nilsson
Byggnadsingenjör SBR

Kungsgatan 3

824 42 Hudiksvall
Telefon:   0650-309 25
070-224 15 75
Fax:   0650-309 25